Aberdeen Angus fokkers sinds 2008

Over Ons

Wij zijn Gerrit en Anneke Vervoorn eigenaars van onze Black Angus Farm: Black Angus Vervoorn.

In 2008 besloten we om met Black Angus koeien te beginnen, daarvoor hebben we onze reis naar Engeland gemaakt, na een bezoek te hebben gebracht aan de Penguin kudde in Engeland waren we verkocht en besloten we met Black Angus te beginnen.

In 2009 zijn we begonnen met 3 drachtige koeien met kalveren, naast het vee wat we al hadden en de schapen. Ondertussen zijn we zo langzamerhand overgeschakeld op geheel Black Angus Vee.

 

Stamboek: 100% Black Angus

Toen we begonnen insemineerden we de koeien met sperma van hoogwaardige dekstieren. Omdat dit voor ons niet haalbaar was vanwege de aandacht die het steeds nodig had, zijn we overgegaan op dekstieren die we importeren uit Engeland.

We vinden het erg belangrijk dat onze kudde raszuiver blijft daarom zijn al onze koeien ook 100% stamboek, hierbij importeren we ook dekstieren die 100% stamboek zijn en met de juiste eigenschappen.

Onze koeien zijn raszuiver 100% Black Angus, omdat het zwart van Black Angus dominant is kan men ze ook kruisen met Hollandse melkkoeien, wij doen dat niet en fokken het pure ras. Dit komt ook terug in de uitmuntende kwaliteit van het vlees.

 

Diervriendelijk

Onze koeien lopen het grootste gedeelte van het jaar buiten op graslanden en in uiterwaarden. Ze krijgen daarbij wat ze nodig hebben: de juiste kwaliteit van het gras en voldoende bewegingsruimte.

Als de kalveren geboren worden in de winterperiode staan de koeien binnen op stal. Zo hebben we direct zicht op wat er gebeurd en kunnen de koe en het kalf in de gaten houden. Onze koeien lopen in strohokken waarbij ze de ruimte hebben om te liggen en te eten.

De kalveren blijven nog 7 maanden bij hun moeder lopen zodat ze de moedermelk goed kunnen benutten en zo een goede start maken.

 

Lokaal

We vinden het mooi om zo lokaal mogelijk bezig te zijn. We vinden het belangrijk dat mensen weten waar het vlees vandaan komt. Black Angus vlees wordt veel geïmporteerd uit het buitenland maar waarom niet rechtstreeks van Nederlandse bodem!

 

Vlees

De belangrijkste reden voor het wereldwijde succes van het Aberdeen/ Black Angus ras, is de uitzonderlijke kwaliteit van het Angus vlees. We laten het vlees 3 weken rijpen, waardoor we een bijzonder smaakvol stuk vlees kunnen leveren.

Ons vlees is hormoon en antibioticavrij.

Black Angus Beef is uitzonderlijk mals van smaak, hierdoor onderscheidt het zich van de meest andere vleesrassen.