Aberdeen Angus fokkers sinds 2008

Privacy Policy

Wie zijn wij

Deze website: www.blackangusvervoorn.nl is eigendom van de familie Vervoorn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.blackangusvervoorn.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslag van deze verwerking:

 1. Voor het verwerken en leveren van uw bestelling vragen we u de volgende gegevens beschikbaar te stellen:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 1. Voor het afhandelen van uw betaling verwerken wij uw gegevens en uw rekeningnummer.
 2. Voor het optimaliseren van onze website maken we gebruik van gegevens over uw activiteiten op onze website. Middels de cookie instellingen en acceptatie heeft u zelf controle over wat we van u kunnen verzamelen.
 3. Voor het versturen van onze nieuwsbrief. Dit doen we alleen als u dit zelf expliciet heeft aangegeven. Ook bieden we altijd de mogelijkheid tot uitschrijven van de nieuwsbrief.
 4. Het maken van een account op onze website. Als klant kunt u een account aanmaken op onze website met als doel terugkerende bestellingen te vergemakkelijken. Hiervoor vragen wij u bovenstaande gegevens aan ons beschikbaar te stellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.blackangusvervoorn.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Website account: 2 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling worden uw gegevens verwijderd.

Nieuwsbrief: zodra u zich afmeld voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd

Factuur en verzendgegevens: worden bewaard in de administratie volgens de verplichtingen uit fiscale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.blackangusvervoorn.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Een uitzondering hierop is de gegevens die we moeten delen m.b.t. de webapplicatie. Voor het succesvol afhandelen van de online betalingen bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van de betaaldienst Mollie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.blackangusvervoorn.nl gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. www.blackangusvervoorn.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.blackangusvervoorn.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eenhoornaberdeenangus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.blackangusvervoorn.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eenhoornaberdeenangus.nl